نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه, 09 اسفند,1398
طرحهای شرکت آب وفاضلاب در راستای احیاء دریاچه ارومیه

  

به روز رسانی : پایان اردیبهشت 1397

 

 

طرحهای شرکت آب وفاضلاب در راستای احیاء دریاچه ارومیه

در راستای سیاستهای دولت تدبیر وامید درخصوص احیاء دریاچه ارومیه ، طرحهای این شرکت در شهرهای حوزه دریاچه در سال 1394 در شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور وستاد احیاء دریاچه ارومیه شامل :

شبکه جمع آوری فاضلاب فرعی، اصلی و خط انتقال : 1100کیلومتر
احداث تصفیه خانه های فاضلاب به ظرفیت :  115563 مترمکعب در شبانه روز
احداث 30 ایستگاه تلمبه خانه

و با اعتبار کل به میزان 5164 میلیارد ریال تصویب گردید:

که مقرر گردید با تحقق اعتبار لازم واتمام این عملیات ( برای سال هدف 1396 ) به میزان 105 میلیون متر مکعب درسال در افق طرح پساب تصفيه شده از تصفیه خانه های فاضلاب حوزه آبریز به درياچه اروميه انتقال یابد.

در سال 1395 دوطرح انتقال پساب فاضلاب ارومیه وانتقال پساب فاضلاب گلمان از طرف ستاد احیاء دریاچه به عهده این شرکت تکلیف گردید واعتبار مورد نیاز برای طرحهای در دست اجرا به 5677  میلیارد ریال افزایش یافت.

 

 

اقدامات  : 

از کل اعتبار مصوب  تاکنون مبلغ 1603میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است که با این اعتبار اقدامات انجام یافته به شرح ذیل می باشد:

احداث شبکه اصلی و فرعی و انتقال  :198کیلومتر
افزایش ظرفیت تصفیه خانه 54015 مترمکعب در شبانه روز
احداث ایستگاه پمپاژ  : 2باب
تصفیه خانه فاضلاب نقده با ظرفیت  پساب 8.5 میلیون مترمکعب در سال در هفته دولت سال 1395 افتتاح و تصفیه خانه فاضلاب گلمان با ظرفیت 2.5 میلیون مترمکعب در سال و با پیشرفت حدود 85 درصد و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با ظرفیت 21.9 میلیون مترمکعب در سال  با پیشرفت 72 درصد در حال اجرا بوده که با اتمام آنها حدود 60 میلیون متر مکعب در سال پساب به پیکره دریاچه ارومیه وارد خواهد شد.

 

برنامه شرکت

با تخصیص مبلغ 1603 میلیارد ریال که حدود 28 درصد اعتبارات مصوب بوده پروژه های احیاء دریاچه ارومیه از حدود35 درصد پیشرفت فیزیکی برخورداربوده و برای اتمام عملیات باقیمانده مصوب مبلغ 4074 میلیارد ریال اعتبارمورد نیاز می باشد

  

اقدامات وپیشرفت فیزیکی طرحهای فاضلاب  تا پایان اردیبهشت سال 1397

شهر

شبکه

فرعی

(کیلومتر)

شبکه

اصلی

(کیلومتر)

خط

انتقال

(کیلومتر)

خرید

زمین

(هکتار)

تلمبه­خانه

(ایستگاه)

تصفیه­خانه

(M3/day)

مطالعات و

خدمات مهندسی

(درصد)

پیشرفت

فیزیکی کل تاکنون

(درصد)

ارومیه

61.48

17.65

2.4

0

0

43200

70

39.4

پساب ارومیه

0

0

5.820

0

0

0

0

 

گلمان

11.25

3.2

2.1

0.25

0.84

5820

70

85.44

پساب گلمان

0

0

1.2

0

0

0

0

40

بوکان

8

0

0

0

0

0

50

19.69

میاندوآب

8

0

3.4

0.21

0.1

0

30

12.7

نقده

22

0

0

0

0

4995

58

51.76

شاهیندژ

28.95

0.034

0.03

0.7

0.02

0

50

19.5

سلماس

17.134

2.213

0

0

0

0

26.11

25

اشنویه

0.637

1.978

1.869

0.5

0

0

58

7.5

جمع

157.451

25.075

16.819

1.66

 

54015

   
 
دی ان ان