نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه, 09 اسفند,1398
طرحهای شرکت آب وفاضلاب در راستای احیاء دریاچه ارومیه

  

به روز رسانی : پایان دیماه 1397

 

این شرکت در راستای تصمیمات دولت تدبیر و امید در خصوص احیاء دریاچه ارومیه ، در شهرهای حوزه دریاچه با اعتبار مصوب 5696 میلیارد ریال عملیاتی به شرح :

احداث شبکه جمع آوری فاضلاب فرعی، اصلی و خط انتقال بطول 1100 کیلومتر

احداث تصفیه خانه های فاضلاب به ظرفیت :  115563 مترمکعب در شبانه روز

احداث ایستگاه پمپاژ  : 30 واحد

را از سال 1394در دستور کار خود قرارداده است .

 

اقدامات :  تاکنون با اعتبار دریافتی به مبلغ 2071 میلیارد ریال نسبت به احداث حدود  282 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی و انتقال  و 63898 مترمکعب در شبانه روز افزایش ظرفیت تصفیه خانه شامل بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب نقده و2 ایستگاه پمپاژ  اقدام گردیده است.

برنامه : بااعتبارات تخصیص یافته سال 97 به مبلغ 468میلیون ریال(شامل 125میلیون ریال نقدی و343میلیون ریال اسناد خزانه سه ساله) تصفیه خانه فاضلاب گلمان در سالجاری ومدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه در نیمه اول سال 98 به بهره برداری رسیده و با در نظر گرفتن پساب سایر تصفیه خانه های در مدار از جمله مدول اول و دوم ارومیه ، نقده ، مهاباد ، میاندوآب ، سلماس و  بوکان انشاءالله در حدود  70 میلیون متر مکعب پساب از طریق خطوط انتقال یا رودخانه ها به پیکره دریاچه هدایت خواهد شد.

 

وبا تحقق مابقی اعتبارات لازم براساس برآورد به روز گردیده به مبلغ  4335 میلیارد ریال و اتمام این عملیات به میزان 105 میلیون متر مکعب درسال پساب تصفيه شده از تصفیه خانه های فاضلاب حوزه آبریز به درياچه اروميه انتقال خواهد یافت .

شهر

شبکه

 فرعی

 (کیلومتر)

شبکه

 اصلی

 (کیلومتر)

خط

انتقال

 (کیلومتر)

خرید

 زمین

 (هکتار)

تلمبه­خانه

 (ایستگاه)

تصفیه­خانه

(M3/day)

مطالعات و

خدمات مهندسی

(درصد)

پیشرفت

فیزیکی کل تاکنون

 (درصد)

ارومیه

104.73

27.70

2.4

0

0

52200

70

53

پساب ارومیه

0

0

6.985

0

0

0

0

63

گلمان

11.25

3.2

2.1

0.25

98%

6703

70

97

پساب گلمان

0

0

1.2

0

0

0

0

100

بوکان

13

0

0

0

یک واحد

0

70

44

میاندوآب

12.2

1.3

4

0.23

24%

0

44

18

نقده

22

0

0

0

0

4995

58

52

شاهیندژ

40

0.8

0.03

0.7

0.02

0

85

28

سلماس

21.27

2.85

0

0

0

0

32.12

32

اشنویه

0.637

2.070

1.869

0.5

0

0

58

8

جمع

225.09

37.92

18.58

1.68

2

63898

 

40

 

دی ان ان