نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه, 09 اسفند,1398
طرحهای شرکت آب وفاضلاب در راستای احیاء دریاچه ارومیه

  

به روز رسانی : پایان مهرماه 1397

 

این شرکت در راستای تصمیمات دولت تدبیر و امید در خصوص احیاء دریاچه ارومیه ، در شهرهای حوزه دریاچه ارومیه عملیات شامل :

•شبکه جمع آوری فاضلاب فرعی، اصلی و خط انتقال : 1100 کیلومتر

•احداث تصفیه خانه های فاضلاب به ظرفیت :  115563 مترمکعب در شبانه روز

•احداث ایستگاه پمپاژ  : 30 واحد

با اعتبار مصوب به مبلغ 5696 میلیارد ریال در دستور کار خود قرارداده  است

اقدامات :

تاکنون با اعتبار دریافتی به مبلغ 1520 میلیارد ریال نسبت به احداث حدود  274.6 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی و انتقال  و 62356 مترمکعب در شبانه روز افزایش ظرفیت تصفیه خانه و 2 ایستگاه پمپاژ  اقدام گردیده است.

برنامه :

 با تحقق مابقی اعتبارات لازم ( 4176میلیارد ریال ) و اتمام این عملیات به میزان 105 میلیون متر مکعب درسال پساب تصفيه شده از تصفیه خانه های فاضلاب حوزه آبریز به درياچه اروميه انتقال خواهد یافت .

 

  

شهر

شبکه

 فرعی

 (کیلومتر)

شبکه

 اصلی

 (کیلومتر)

خط

انتقال

 (کیلومتر)

خرید

 زمین

 (هکتار)

تلمبه­خانه

 (ایستگاه)

تصفیه­خانه

(M3/day)

مطالعات و

خدمات مهندسی

(درصد)

پیشرفت

فیزیکی کل تاکنون

 (درصد)

ارومیه

101.68

25.44

2.4

0

0

51000

70

50.95

پساب ارومیه

0

0

6.969

0

0

0

0

62.78

گلمان

11.25

3.2

2.1

0.25

97%

6361

70

91.59

پساب گلمان

0

0

1.2

0

0

0

0

40

بوکان

13

0

0

0

یک واحد

0

70

43.4

میاندوآب

12

1.3

4

0.23

23%

0

42

17.1

نقده

22

0

0

0

0

4995

58

51.76

شاهیندژ

40

0.8

0.03

0.7

0.02

0

85

27.88

سلماس

19.811

2.85

0

0

0

0

30.4

29.7

اشنویه

0.637

2.070

1.869

0.5

0

0

58

7.62

جمع

220.4

35.7

18.6

1.68

 

62356

 

37

دی ان ان