نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه, 09 اسفند,1398
گزراش طرحهای اقتصاد مقاومتی سال 97 شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجانغربی در قالب 44طرح و91 پروژه از محل اعتبارات ملی، ملی استانی شده، احیاء دریاچه ارومیه ، مصوبات سفر، زیر ساخت مساکن مهر و استانی درحال اجرای پروژه های آب وفاضلاب شهرهای استان بوده و اعتبارات این طرح ها در حدود 1100 میلیارد تومان  که ازآن  100 میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.

 

با اتمام عملیات اجرایی این پروژه ها ،ظرفیت تامین آب استان از 9.7 مترمکعب درثانیه به 12 مترمکعب در ثانیه و شاخص بهره مندی از شبکه جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب از 64.2 % به 75 % ارتقاء و در حال حاضر میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه ها 75 درصد میباشد  .

 

بخش آب :

 

جمعیت تحت پوشش شبکه آب در 38 شهر استان با 2173865 نفر جمعیت ،  841698 فقره آحاد ، 4851.65 کیلومتر شبکه توزیع ، 718.66 کیلومتر خط انتقال ، 9773.1 لیتر درثانیه ظرفیت تامین و 11 واحد تصفیه خانه آب  100% میباشد.

بخش فاضلاب :

 

جمعیت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهری در 13 شهر استان با 1395516 نفر جمعیت ، 519151 فقره آحاد ، 3046.9 کیلومتر خطوط جمع آوری مدرن و سنتی و انتقال ، 10  واحد تصفیه خانه با ظرفیت 300000 مترمکعب درشبانه روز  64.2 % میباشد.

 

برنامه های اقتصاد مقاومتی شرکت در سال 1397 :

 

Øافزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب به میزان 82000 متر مکعب در شبانه روز . ( از 300000 به 382000 متر مکعب در شبانه روز )

Øافزایش ظرفیت تامین آب به میزان1400 لیتر در ثانیه معادل 44 میلیون متر مکعب در سال  . ( از 9700 به 11100 لیتر در ثانیه )

Ø

Øاجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  به طول 140 کیلومتر . ( از 3047 به 3187 کیلومتر )

Ø

Øاجرای شبکه توزیع آب به طول 110 کیلومتر . ( از 5570 به 5680 کیلو متر )

Øحفر وتجهیز چاه به تعداد 13 حلقه . ( از 207 به 220 حلقه )

 

Ø هوشمند سازی بهره برداری از تاسیسات آب وفاضلاب

Øتوسعه خدمات آب وفاضلاب به صورت  الکترونیکی وغیر حضوری به شهروندان با هدف رعایت حقوق شهروندی وارتقای سلامت اداری .

Ø ارتقای نظام مدیریت مشارکتی از طریق اجرای نظام پیشنهادات در شرکت

دی ان ان