نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه, 09 اسفند,1398
طرح های در دست اجرا-به روز رسانی : پایان آبان 97

شركت آب و فاضلاب شهري استان آذربايجانغربي

در پایان آبان ماه سال 1397  (در یک نگاه)

الف: بخش آب

وضعیت موجود

واحد

قلم آماري

2173866

نفر

جمعیت کل شهری استان

2173866

نفر

جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب

38

شهر

تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب)

100

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري

638090

فقره

تعداد انشعابات آب

569982

فقره

تعداد آحاد آب

243

حلقه

تعداد كل چاهها

203

حلقه

تعداد كل چاههاي فعال

414720

متر مكعب 

حجم كل مخازن

392230

متر مكعب 

حجم مخازن در مدار

728

كيلومتر

طول خطوط انتقال آب

4901

كيلومتر

طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر)

10268

لیتر در ثانیه

کل ظرفیت تامین آب استان (لیتر در ثانیه)

17

واحد

تعداد آزمايشگاههاي آب

12

واحد

تعداد تصفيه خانه هاي آب  موجود

99

دستگاه

تعداد كلرزنهاي مايع و دستی

4

دستگاه

تعداد كلرزنهاي گازي

 

 

ب: بخش فاضلاب                                                                                                           

وضعیت موجود

واحد

قلم آماري

1395516

نفر

جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب

2/64

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري

368133

فقره

تعداد انشعابات فاضلاب

539470

فقره

تعداد آحاد فاضلاب

2734.5

كيلومتر

مدرن

طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر)

331.6

كيلومتر

سنتی

82

كيلومتر

طول خطوط انتقال فاضلاب

10

واحد

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار

300000

مترمکعب

ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری (درشبانه روز)

9

واحد

تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب

11

شهر

تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند

13

شهر

تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند

 

 

 

 

مشخصات تصفيه‌خانه‌هاي آب شركت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

نوع منبع آبگيري

نوع فرایند تصفیه

محل استقرار

نام تصفيه‌خانه آب

شهر

رديف

رودخانه شهر چای

اکسیلاتور

مرکزاستان داخل شهر

شماره 1

ارومیه

1

سدشهرچای

پولساتور

مرکزاستان شمال غربی ارومیه

شماره 2

ارومیه

2

رودخانه زنگمار

لاملا

شمال استان خارج شهر

قدیم

ماکو

3

رودخانه زنگمار

پولساتور

شمال استان خارج شهر

جدید

ماکو

4

رودخانه ارس

لاملا

شمال استان خارج شهر

پلدشت

پلدشت

5

چشمه های چارطاق

لاملا

جنوب استان داخل شهر

چارطاق

تکاب

6

سدالغدیر

پولساتور

جنوب استان خارج شهر

کوثر

تکاب

7

سد مهاباد

پولساتور

جنوب استان داخل شهر

دگرموند

مهاباد

8

سد مهاباد

لاملا

جنوب استان داخل شهر

زالیون قدیم

مهاباد

9

سد مهاباد

لاملا

 جنوب استان داخل شهر

زالیون جدید

مهاباد

10

چاه

آکسیلاتور

شمال استان داخل شهر

ایواغلی

ایواغلی

11

 

مشخصات تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شركت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

اعتبار هزینه شده

 

سال شروع

بهره برداری

نوع فرآیند تصفیه

جمعیت تحت پوشش (نفر)

تعداد مدول

تصفیه خانه فاضلاب شهر

رديف

112 میلیارد ریال

1387

بیولاک

200.000

مدول یک

ارومیه

1

270 میلیارد ریال

1390

بیولاک

200.000

مدول دو

500 میلیارد ریال

درحال احداث

بیولاک

200.000

مدول سه

--

--

بیولاک

200.000

مدول چهار

--

--

بیولاک

200.000

مدول پنج

 

1379

لاگون هوادهی اختلاط ناقص

74.000

مدول یک

خوی

2

400 میلیارد ریال

1396

SBR

75.000

مدول دو

--

در حال احداث

SBR

75.000

مدول سه

45 میلیارد ریال

1386

SBR

80.000

--

سلماس

3

--

--

SBR

--

--

ماکو

4

185 میلیارد ریال

1394

SBR

43.000

--

قره ضیاء الدین

5

 

1385

لاگون هوادهی اختلاط ناقص

224.000

--

مهاباد

6

 

1384

لاگون هوادهی اختلاط ناقص

105.000

--

میاندوآب

7

193 میلیارد ریال

1395

لاگون هوادهی اختلاط ناقص

82.000

--

نقده

8

 

1390

لاگون هوادهی

73000

--

پیرانشهر

9

200 میلیارد ریال

1396

سیستم لجن فعال

80.000

--

سردشت

10

 

1385

لاگون هوادهی اختلاط کامل

240.000

--

بوکان

11

220 میلیارد ریال

پایان 1397

بیولاک

45.000

--

گلمان ارومیه

12

 

 

 

 

--

 

13

 

 

دی ان ان