نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه, 09 اسفند,1398
طرح های در دست اجرا-به روز رسانی : پایان فروردین 97

 طرح های در دست اجرا

به روز رسانی : فروردین 1397

 

عنوان طرح

هدف یا ظرفیت

اعتبار

( میلیارد ریال )

پیشرفت فیزیکی

(درصد)

اجرای طرحهای تکمیل و توسعه فاضلاب شهرهای حوزه دریاچه ارومیه

با هدف انتقال 105 میلیون مترمکعب پساب به دریاچه

5696

45.3

تصفیه خانه آب شهر مهاباد ( B.O.T  )

با ظرفیت  64800 متر مکعب در شبانه روز

428

85

آبرسانی به شهر مهاباد

باهدف 9 میلیون مترمکعب درسال

178

62

تصفیه خانه آب شهر سلماس وتازه شهر ( B.O.T  )

با ظرفیت  49680 متر مکعب در شبانه روز

379

39

آبرساني به سلماس وتازه شهر

باهدف 12 میلیون مترمکعب درسال

282

35

مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر اروميه

با ظرفیت  60000 مترمکعب در شبانه روز

500

71.4

تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده

با ظرفیت  23370  مترمکعب در شبانه روز

150

97

تصفیه خانه فاضلاب سردشت

با ظرفیت  15473  مترمکعب در شبانه روز

40

99

مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر خوي

با ظرفیت  15000 مترمکعب در شبانه روز

60

82

تصفیه خانه فاضلاب شهر ماكو

با ظرفیت  14400 مترمکعب در شبانه روز

430

28

تصفیه خانه فاضلاب گلمان

با ظرفیت  6840 مترمکعب در شبانه روز

158

85

تصفیه خانه آب  پلدشت

با ظرفیت  30   لیتر در ثانیه

30

70

تصفیه خانه آب  ایواوغلی

با ظرفیت  17.5  لیتر در ثانیه

9.7

100

 

 

خلاصه اطلاعات پروژه های B.O.T استان آذربایجان غربی تا پایان اردیبهشت 97

مشخصات پروژه هاي آب و فاضلاب در حال اجرا از طريق منابع غير دولتي

وام از بانكهاي توسعه اسلامي ، اكو ،بانك جهاني ، فاينانس داخلي و خارجي ،بيع متقابل ، BOT، BOO

رديف

عنوان پروژه

نام
سرمايه گذار

تاريخ
نفوذ قرارداد

مبلغ
سرمايه گذاري
اوليه
(ميليون ريال)

آورده سرمايه گذار
تا كنون
(ميليون ريال)

پرداختي كارفرما
 تا كنون
(ميليون ريال)

درصد پيشرفت فيزيكي کل  پروژه

 

تصفيه خانه آب/تصفيه خانه فاضلاب /آب شيرين كن

قيمت هر متر مكعب
محصول مندرج در قرارداد
آب/پساب

شماره
مدول

ظرفيت
مترمكعب در شبانه روز

جمعيت تحت پوشش
(هزازنفر)

فرآیند

پيشرفت فيزيكي (درصد)

 

پيشرفت
كل مدول

ابنيه

تجهيزات

 

1

تصفیه خانه آب سلماس

صنعت روشن آب

1392/6/5

379,235

75,847

65,248

39.00

-

49680

160000

DAF

39

65.7

25

3600

2

تصفیه خانه آب مهاباد

مشارکت طرح وتوسعه

1392/6/5

428,052

85,610

82,782

85.00

-

64800

246000

DAF

85

81

87.6

3500

 

 

خلاصه اطلاعات پیش خرید قراردادهای B.O.T استان آذر بایجان غربی
ردیف شهر عنوان  برآورد هزینه های احداث ( میلیون ریال ) مبلغ پیش پرداخت محصول ( میلیون ریال ) مبلغ تایید شده پیش خرید محصول تا کنون درصد پیش خریدها در مراحل مختلف  
ورود به قطعیت پیشرفت فیزیکی 30 درصد پیشرفت فیزیکی 50 درصد در ابتدای سال سوم سرمایه گذاری توضیحات 
1 سلماس احداث تصفیه خانه آب 379235 65279.52 65248.3 30% _ 40% 30%  در 6 درصد پیشرفت فیزیکی  برابر  کل قسط دوم ودر 14 درصد پیشرفت فیزیکی  کل قسط سوم  پرداخت شده است.
2 مهاباد احداث تصفیه خانه آب 428052 82782 82782 30% _ 40% 30%  در 6 درصد پیشرفت فیزیکی  برابر  کل قسط دوم ودر 14 درصد پیشرفت فیزیکی بخشی از قسط سوم پرداخت شده است.
3 قره ضیاالدین احداث سامانه فاضلاب  157575 56805 56805 45% 40% 15% _ در موعدهای مقرر پیش خرید پرداخت شده است. 
4 شاهیندژ احداث سامانه فاضلاب  181000 58177 51441.45 45% 40% 15% _ نظر به ورود تجهیزات تصفیه خانه به گمرک ارومیه وتعهد سرمایه گذار باستناد مفاد هفدهمین صورتجلسه کمیته راهبردی   با اعمال تاثیرات این تجهیزات در پیشرفت فیزیکی حدود 20 درصد از قسط سوم پرداخت شده است.
5 بوکان تامین آب 1001049 147588 94276.544 30% 40% 30% _ در8درصد پیشرفت فیزیکی 5 میلیارد تومان از قسط دوم پرداخت شده است. 
جمع 2146911 410631.5 350553.3          
مبلغ 19584 میلون ریال از بابت پیش خرید سلماس ومبلغ 20000  میلیون ریال از بابت پیش خرید مهاباد باستناد نامه های شماره 94/100/1524 و94/100/1523  مورخ 94/2/6 آب وفاضلاب کشور واز طریق معاونت بانکی وبین الملل بانک صنعت ومعدن پرداخت شده است. برابر اعلام سرمایه گذار طرح بوکان طی نامه شماره 0081/الف/94/01 مورخ 94/4/10 مبلغ 50000 میلیون ریال   بنا بدستور صادره از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور برابر مستندات پیوستی از طریق بانک صنعت ومعدن پرداخت شده است.
دی ان ان