نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه, 09 اسفند,1398
اهم اقدامات شرکت آب و فاضلاب در پروژه های مساکن مهر در یک نگاه

اهم اقدامات شرکت آب و فاضلاب در پروژه های مساکن مهر در یک نگاه

بروز رسانی : پایان اردیبهشت 97


تامین آب مساکن مهر

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در قالب 3 طرح و 26 پروژه ( 16 پروژه فعال در سالجاری ) نسبت به اجرای پروژه های تامین آب مساکن مهر استان مطابق با احجام و اعتبارات پیشنهادی و براساس موافقتنامه های مبادله شده اقدام نموده است .

 تاکنون باصرف اعتباری در حدود 490846میلیون ریال ( شامل 118082 میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت،  190834میلیون ریال از محل اعتبارات استانی 181930 میلیون ریال از محل اعتبارات سهم دولت ) پروژه های تامین آب مساکن مهر اجراء گردیده واز 80%پیشرفت فیزیکی برخورداراست. و نسبت به نصب و واگذاری 22945 فقره انشعاب  از کل 28590 واحد غیر خودمالک  اقدام نموده است.و 827 فقره نیز آماده نصب میباشد.

برای تامین ظرفیت آّب (حفر4 حلقه وتجهیز 6 حلقه چاه )و احداث 9200 مترمکعب مخزن 33 کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال و 2 واحد ایستگاه پمپاژ و تکمیل عملیات در دست اجرا برای مابقی متقاضیان مساکن مهر  مبلغ 232100 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز میباشد .

ایجاد تاسیسات فاضلاب مساکن مهر

در خصوص ایجاد تاسیسات فاضلاب مساکن مهر علیرغم  مبادله موافقتنامه، از محل تاسیسات فاضلاب موجود و اعتبارات دریافتی از محل اعتبارات سهم دولت و ماده 10 و 12 سهم استان ( احیاء دریاچه ارومیه ) واز محل اعتبارات داخلی (12000 میلیون ریال ) جمعا با صرف اعتباری به مبلغ 470621میلیون ریال نسبت به اجرای تاسیسات فاضلاب مساکن مهر در شهرهای دارای طرح فاضلاب اقدام و تاکنون از 26087 واحد غیرخود مالک  ،نسبت به نصب و واگذاری 13474 فقره انشعاب فاضلاب اقدام گردیده و  2046 فقره نیز آماده نصب میباشد.

پروژه های فاضلاب مساکن مهر شهرهای حوزه دریاچه ارومیه شامل : ارومیه  - بوکان -  میاندوآب سلماس نقده مهاباد و شاهین دژ از محل مصوبات ستاد احیاء دریاچه ارومیه ( اعتبارات ماده 10 و 12 ) در صورت تامین اعتبار اجرا خواهد شد لذا ،اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده احجام  پروژه های فاضلاب مساکن شهرهای استان شامل 73 کیلومتر شبکه – 19.8 کیلومتر خط اصلی 3 واحد ایستگاه پمپاژ –  14.8 کیلومتر خط انتقال 3000 مترمکعب در شبانه روز تصفیه خانه و خدمات مهندسی و تکمیل مابقی عملیات در دست اجرا  مبلغ 516500میلیون ریال میباشد .

اهم اقدامات شرکت در خصوص مساکن مهر

اهم اقدامات شرکت در خصوص مساکن مهر

شرکت آب وفاضلاب شهری استان آذربایجان غربی ایجاد تاسیسات زیر بنایی آب وفاضلاب برای مساکن مهر را جزو اولویتهای مهم کاری خود قرارداده وبا بهره گیری از کلیه امکانات ومنابع وظرفیتهای درون وبرون سازمانی نسبت به ایجاد تاسیسات آب وفاضلاب مساکن مهر به شرح ذیل اقدام نموده است :

بخش آب :

شرح فعالیت

واحد

برنامه ریزی شده

اجرا شده

در دست اجرا

احداث مخزن ذخیره

متر مکعب

47400

38000

9400

ایستگاه پمپاژ

واحد

11

9

2

اجرای خط انتقال وشبکه توزیع

کیلومتر

205.86

180.71

25.15

حفر چاه

حلقه

29

25

4

تجهیز چاه

حلقه

29

23

6

اعتبار هزینه شده

میلیون ریال

-

484333

-

اعتبار مورد نیاز

میلیون ریال

-

-

232100

تعداد انشعاب غیرخودمالک

واحد

28590

22696

4843

 

متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه های بخش آب 80درصد میباشد. تعداد واحدهای آماده نصب1051 واحد میباشد.

 

بخش فاضلاب :

شرح فعالیت

واحد

برنامه ریزی شده

اجرا شده

در دست اجرا

اجرای خط انتقال

کیلومتر

30.42

9.42

21

اجرای شبکه جمع آوری اصلی

کیلومتر

35.34

21.34

14

اجرای شبکه جمع آوری فرعی

کیلومتر

108.61

61.31

47.3

احداث تصفیه خانه

مترمکعب در شبانه روز

9840

4340

5500

احداث ایستگاه پمپاژ

واحد

5

2

3

اعتبار هزینه شده

میلیون ریال

 

458560

-

اعتبار مورد نیاز

میلیون ریال

 

-

500500

تعداد انشعاب غیرخودمالک

واحد

26087

13250

10567

 

تعداد واحدهای آماده نصب2270 واحد میباشد.

بروز رسانی 97/03/01

دی ان ان